Mammoth Lakes Tourism Pacing Reports

AllCondosHotels <= 50Hotels > 50
Weekly Projected Occupancy Report
Friday, May 27, 2016 to Sunday, Jun 5, 2016
Total Average Occupancy
Fri May 27 201669%
Sat May 28 201686%
Sun May 29 201675%
Mon May 30 201634%
Tue May 31 201637%
Wed Jun 01 201634%
Thu Jun 02 201634%
Fri Jun 03 201654%
Sat Jun 04 201649%
Sun Jun 05 201638%
Condo & Reservation Bureaus
Fri May 27 201661%
Sat May 28 201670%
Sun May 29 201668%
Mon May 30 201633%
Tue May 31 201627%
Wed Jun 01 201626%
Thu Jun 02 201629%
Fri Jun 03 201635%
Sat Jun 04 201641%
Sun Jun 05 201632%
Hotels (50 units or less)
Fri May 27 201670%
Sat May 28 201697%
Sun May 29 201678%
Mon May 30 201643%
Tue May 31 201643%
Wed Jun 01 201640%
Thu Jun 02 201643%
Fri Jun 03 201657%
Sat Jun 04 201660%
Sun Jun 05 201645%
Hotels (51 units or more)
Fri May 27 201676%
Sat May 28 201692%
Sun May 29 201677%
Mon May 30 201627%
Tue May 31 201642%
Wed Jun 01 201635%
Thu Jun 02 201629%
Fri Jun 03 201670%
Sat Jun 04 201646%
Sun Jun 05 201636%